23.5.2021totta vai tarua, materiaalilla on väliä

Luon­non­vä­ri­set vs. värjätyt villat

”Vain lluon­non­vä­ri­sis­tä lam­paan­vil­lois­ta val­mis­te­tut tuotteet ovat lapsille tur­val­li­sia koska eivät sisällä vä­riai­nei­ta”

Väite: ”Vain lluon­non­vä­ri­sis­tä lam­paan­vil­lois­ta val­mis­te­tut tuotteet ovat lapsille tur­val­li­sia koska eivät sisällä vä­riai­nei­ta”

Totta: Siinä mielessä, että luon­non­vä­ri­set ei sisällä vä­riai­nei­ta.


Vastasin myös: Tarua vastasin aiemmin. Tam­mi­kuus­sa 2019 tätä asiaa sel­vit­täes­sä, sain vas­tauk­sek­si, että ovat tur­val­li­sia, ja villoja niin luonnon värisiä kuin vär­jät­ty­jä menee myös kouluille/päi­vä­ko­deil­le, jossa lapset käsityö/askartelu jutuissa käyttävät.

Nyt uudelleen sel­vit­täes­sä­ni sain vas­tauk­sek­si tämän ”että meillä värjättyä villaa on tur­val­lis­ta käyttää nor­maa­lis­ti, mikäli käyt­tä­jäl­lä ei ole yli­herk­kyyk­siä” lisäksi ker­rot­tiin, että heillä värjätään Öko-Tex® Stan­dar­din 100 mu­kai­ses­ti. Parisen vuotta sitten tyydyin tuohon vas­tauk­seen.


Asia jäi kuitenkin vai­vaa­maan ja totesin, että tämä tieto ei ihan riitä. Kiitos heille vai­van­näös­tä sillä sain vastuksen, jota ihan Saksasta asti oli haettu. ”villat eivät täytä GOTS stan­dar­de­ja koska joissakin väreissä on pieniä ras­kas­me­tal­li­pi­toi­suuk­sia eikä niitä voi korvata vil­la­vä­reis­sä muilla GOTSin täyt­tä­vil­lä väreillä”

Wi­ki­pe­dian mukaan taasen sanalla ”ras­kas­me­tal­li” on suomen kielessä eri merkitys kuin englannin kielessä jossa esim. kulta, hopea ja rauta kuuluvat ras­kas­me­tal­lei­hin.

Kahdeksan vuotta myös vär­jät­ty­jä villoja käyt­tä­nee­nä ei vastaan ole tullut itselle tai tapausta jossa olisi oireita ai­heu­tu­nut, mutta nämä seikat on hyvä ottaa huomioon vil­la­tuo­tet­ta valitessa.


Sel­vi­tys­työ kuitenkin on vielä käynnissä ja tämän hetken tie­tä­myk­sen mukaan: 

- Pirtin Kehräämön villat värjätään Lap­pa­jär­ven vär­jää­möl­lä Öko-Tex® Stan­dar­din 100 mu­kai­ses­ti. Tämä tar­koit­taa, että värit eivät aiheuta luonnolle vaaraa – jotta voisi sanoa, että värit eivät aiheuta ihmisille haittaa tulisi ko. stan­dar­din perässä lukea ”Plus”. Pirtin Kehräämön villoista huo­vut­taes­sa niistä ei irtoa vä­riai­nei­ta huo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä. 


- Kehräämö mus­ta­lam­paan villat värjää kehräämö itse, jossa vä­riai­nei­den selvitys käynnissä eikä tarkkaa tietoa ole. Näistä mm. turkoosi, sininen, ja muutamat muut voi­mak­kaat vä­riai­nei­ta irtoaa huo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä.


Tarua: vä­riai­neet jos ovat hai­tal­li­sia niin sitä ei voi kui­ten­kaan rajata siten että vain lapsille, silloin myös ai­kui­sil­le­kin.

Stan­dar­dei­hin linkki sivulta


Haluun jakaa tämän artikkelin
1617972517851_by%20itu%20itu-me.jpg

Saunahattu-Itu

Rakennuskoulutuksen saanut käsin huovutettuja, saunahattuja keväästä 2013 - ajatuksella ja käyttöominaisuudet huomioiden - saunahattu.infon tekijä

sau­na­hat­tu.info

info@saunahattu.info


Copyright © saunahattu.info 2021