Sau­na­ha­tun koko ja muoto

"Mitoitus suo­ma­lai­sen pään mukaan, sillä esim. Etelä-Eu­roo­pas­sa ihmisillä on pienemmät päät." 

XXS = Vas­ta­syn­ty­neen pään ympärys on kes­ki­mää­rin 38 cm (yksilö vaih­te­lu­ja toki on)
XS = Naperoikä, ei enää vauva mutta pään koko vielä kasvussa – tämä koko 6 kk – 3 v voi olla aivan nap­pi­va­lin­ta, tosin yksilöt huo­mioi­den, sillä jotkut tämän koon malleista voivat sopia myös ai­kui­sil­le.
S = Ylei­sim­mil­lään koulu-iästä ja ai­kui­sil­le naisille.
M = Tämä on yleisin koko joka käyt­tä­jä­ryh­mään kuuluvat nuoret, naiset sekä miehet.
L = Ylei­sim­min miehille, mutta myös nai­sil­le­kin tältä kokoa­lu­eel­ta sau­na­hat­tu­ja käytetään.

XL = kun L ei riitä.


Muis­tet­ta­vaa koon va­lin­nas­sa on se yk­si­löl­li­syys ja nämä ovat sa­nal­li­set ja numerot antavat osviittaa ja apua valinnan te­ke­mi­seen, sillä jokainen etenkin käsin huo­vu­tet­tu on kuitenkin oma yksilönsä, vaikka samalla muotilla tehty, kuten meidän päämmekin ovat.


Käsin huo­vu­te­tun sau­na­ha­tun kokoon vaikuttaa moni asia: lampaan villan laatu (kevät vai syksy ke­rin­näs­tä tullut villa, lampaan syömä ravinto. Luon­non­vä­rit ja värjätyt tai kuinka pestyä villa on – Kaikki nämä vai­kut­ta­vat ja villat huopuvat tästä syystä aina omalla tavallaan. Vaikka muotitus onkin sama niin eroja syntyy, siksi tämä koko­mi­toi­tus on syntynyt – lisäksi myös se, että saunassa sau­na­hat­tu on par­haim­mil­laan, kun se ei ole aivan ty­köis­tu­va.


Sau­na­hat­tu­koot kir­jai­mi­na ja sentteinä

XXS = n. 38-43 cm
XS  = n. 43-54 cm
S = n. 54-57 cm
M = n. 57-60 cm
L = n. 60-63 cm

XL = n. 63-66 cm


Minkä koko mihinkin - suuntaa antavat vinkit (vaikka siihen yli­op­pi­las­la­kin tai hattusi kokoon lisää seu­raa­vas­ti):
Saunaan n. 2-3 cm lisää, ei saa kiristää

Paljuun niin 1-2 cm ja

Avantoon n. 1 cm., ettei hattu hupsahda silmille.

Huom:
1) Jos sinulla on sil­mä­la­sit niin huomioi tämä so­vit­taes­sa­si sau­na­hat­tu, sillä sil­mä­la­sit ”kan­nat­te­lee” jonkin verran hattua ja ”syövät tilaa”.
2) Jos sinulla on pitkät/paksut hiukset ota huomioon tämä myös kokoa va­lit­taes­sasau­na­hat­tu suojaa vain sau­na­ha­tun sisällä olevat.

Monesti myynnissä on sau­na­hat­tu­ja ja mainitaan: yksi koko, mutta ei kerrota koko­luok­kaa – sillä sau­na­ha­tuis­sa on koolla väliä, kuten yllä mai­nit­tiin.

1617965789310_4.2.%20saunahattu%20muoto%20tumma%20ke.jpg-me
Sau­na­ha­tun mallin valinta

Kokoon vikuuttaa myös sau­na­ha­tun malli, onko se pyöreä, kartio vai neliö. Kartiossa on se hyvä puoli, että reunoja kään­tä­mäl­lä kokoa pystyy eniten säätämään esim. pään kasvaessa, kun taas pyöreässä tai ne­liö­mal­li­ses­sa ei niin suurta kään­tö­va­raa ole. Toki neliön tai pyöreän mallisen reunoja tuplasti kääntäen saa kokoa tii­viim­mäk­si. Ne­liö­mal­li­nen on taasen sellainen, joka esim. kokona n. 60 cm sopii isompaan päähän kuin vaikka sa­man­kokoi­nen pyöreä- tai kartio mallisena.


Huomioi myös ylä­lau­teen ja katon välinen tila. Esim. korkea tai ma­ta­lam­pi­kin kartio malli saattaa kutitella kattoa, jolloin ehkä istuminen ei niin mie­le­käs­tä. Tosin tait­ta­mal­la hiippaa voi löytyä ratkaisu.  Nämä siis huomioita, toki oma mieltymys myös on tärkeä.

1617965789094_4.1.%20Kuva%20Tuula%20heino-Kyll%C3%B6nen%202014-11-11.jpg-me
Vinkkejä huo­vu­te­tun sau­na­ha­tun koon muok­kaa­mi­seen


Huo­mioit­han että näihin toi­men­pi­tei­siin ryhdyt omalla vas­tuul­la­si:

Liian iso:
Jos käsin huo­vu­tet­tu sau­na­hat­tu tuntuu isolta, kastele, käännä ja väännä kuivaksi, muotoile päähäsi ja jätä vapaasti kuivumaan. Kääntely-vään­te­lyl­lä on pie­nen­tä­vä vaikutus.


Hieman iso:
Jos käsin huo­vu­tet­tu sau­na­hat­tu tuntuu vain hivenen isolta, suihkuta su­mu­tin­pul­lol­la vettä ja jätä kuivumaan.


Liian pieni:
Jos sau­na­hat­tu tuntuu pieneltä, kastele kä­den­läm­pöi­seen veteen - älä kovin vääntele tai kääntele vaan painele hel­lä­va­roin yli­mää­räien vesi pois – laita kätesi hattuun ja venytä hattua vaihtaen kohtaa, tavallaan pyöritä, jotta venytys tulee ta­sai­ses­ti - laita päähäsi tai jos löytyy sopivan kokoisen esim. kattila niin venytä siihen ja jätä kuivumaan "muot­tiin­sa".


Nämä siis saattavat toimia. Mutta jos kyseessä on käsin neulottu sau­na­hat­tu ja tiiviiksi huo­vu­tet­tu sau­na­hat­tu esim. pyyk­ki­ko­nees­sa, sen koon muok­kaa­mi­nen on aika haastavaa, enkä ih­met­te­li­si, jos aivan mah­do­ton­ta.

sau­na­hat­tu.info

info @ saunahattu.info


Copyright © saunahattu.info 2022